DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1167
Title: An toàn điện
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Điện
An toàn
Mạng điện
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 6 chương. Chương 1: Các khái niệm về an toàn điện. Chương 2: Phân tích an toàn các mạng điện. Chương 3: Bảo vệ nối đất. Chương 4: Bảo vệ nối dây trung tính. Chương 5: Bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp. Chương 6: Dụng cụ phương tiện cần thiết cho an toàn điện.Cấp cứu người khi bị điện giật.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1167
Appears in Collections:Hệ thống Điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuong 3.pdf418.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 4.pdf572.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 5.pdf291.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 6.pdf524.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 1.pdf385.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 2.pdf463 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.