DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1168
Title: Nghiên cứu tự động hóa quá trình đo đặc trưng cảm biến áp suất kiểu điện áp điện trở
Authors: Lê, Văn Minh
Chu, Mạnh Hoàng
Nguyễn, Văn Minh
Trịnh, Quang Thông
Nguyễn, Trường Giang
Vũ, Ngọc Hùng
Keywords: Nghiên cứu
Tự động hóa
Đo đặc
Đặc trưng
Cảm biến áp suất
Điệp áp
Điện trở
Issue Date: 2007
Citation: Tuyển tập các báo cáo: Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5 - Hội Vật lý Việt Nam
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1168
Appears in Collections:BT - Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanMinh.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.