DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1174
Title: Sử dụng các rơle đa chức năng trong tự động hóa trạm
Authors: Trần, Văn Cường
Keywords: Rơle đa năng
Tự động hoá
Tính mở
Tính linh hoạt
Phần mềm
Issue Date: 2005
Citation: TC Điện & Đời sống
Abstract: Nêu các giải pháp kỹ thuật về tự động hóa và giới thiệu tính năng của các rơle số đa chức năng đang được sử dụng trong tự động hóa tram ở các nước tiên tiến trên thế giới. Đó là: tính mô-đun hoá cao; tính mở và tình mềm dẻo; khả năng nâng cấp và phát triển; mô đun hoá phần mềm; hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của việc ứng dụng các rơle đa chức năng trong tự động hoá trạm.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1174
Appears in Collections:BT - Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanCuong.pdf139.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.