DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1181
Title: Công nghệ Web nâng cao
Authors: Nguyễn, Văn Lành
Keywords: Công nghệ Web
Giao thức
JavaServer Page
JavaBean
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 3 chương. Chương 1: Giới thiệu chung về ứng dụng Web & HTTP. Chương 2: JSP Cơ bản. Chương 3: Tích hợp JavaBean & JDBC trong JSP.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1181
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WebChuong2.pdf696.31 kBAdobe PDFView/Open
WebChuong3.pdf531.4 kBAdobe PDFView/Open
WebChuong1.pdf94.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.