DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1183
Title: Khí cụ điện và phần tử tự động
Authors: Võ, Như Tiến
Nguyễn, Văn Tấn
Keywords: Điện
Khí cụ điện
Phần tử tự động
Rơ le
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 16 chương - Chương 1: Hồ quang điện; Chương 2: Tiếp xúc điện; Chương 3: Sự phát nóng của thiết bị điện; Chương 4: Lực điện động; Chương 5: Cơ cấu điện từ và nam châm điện; Chương 6: Rơ le; Chương 7: Khí cụ đóng cắt bằng tay; Chương 8: Aptomat; Chương 9: Công tắc tơ - Khởi động từ; Chương 10: Cơ cấu điện từ chấp hành; Chương 11: Các bộ ổn định điện; Chương 12: Máy cắt điện cao áp; Chương 13: Dao cách ly; Chương 14: Thiết bị chống sét; Chương 15: Máy biến dòng điện (BI); Chương 16: Kháng điện.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1183
Appears in Collections:Hệ thống Điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHUONG 12.pdf790.18 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 13.pdf644.68 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 14.pdf498.16 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 15.pdf304.55 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 16.pdf741.7 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG MO DAU.pdf184.02 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 1.pdf653.47 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 2.pdf525.59 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 3.pdf382.3 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 4.pdf341.17 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 5.pdf401 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 6.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open
CHUONG 7.pdf530.81 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 8.pdf405.87 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 9.pdf416.48 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 10.pdf573.59 kBAdobe PDFView/Open
CHUONG 11.pdf296.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.