DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/565
Title: Công nghệ điện hoá học và kỹ thuật môi trường
Authors: Nguyễn, Đức Hùng
Trần, Văn Chung
Keywords: Định lượng
Phân tích điện hoá
Chất gây ô nhiễm
Định lượng
Issue Date: 2004
Citation: Hội nghị Khoa học về Môi trường lần thứ nhất. Tuyển tập các báo cáo Khoa học - Bộ Quốc phòng, số 00, trang 286-294
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/565
Appears in Collections:BT - Kỹ thuật Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN DUC HUNG.pdf256.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.