DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/718
Title: Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Authors: Trần, Văn Địch
Keywords: Công nghệ chế tạo
Chế tạo máy
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Sách gồm 9 chương: Chương 1 - Nội dung và trình tự thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy; Chương 2 - Phân tích chi tiết gia công và xác định dạng sản xuất; Chương 3 - Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết lồng phôi; Chương 4 - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết; Chương 5 - Tính và thiết kế đồ gá; Chương 6 - Tính toán kinh tế của quy trình công nghệ; Chương 7 - Thiết kế phân xưởng cơ khí; Chương 8 - Tính toán độ chính xác nguyên công; Chương 9 - Viết thuyết minh và chuẩn bị bảo vệ.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/718
Appears in Collections:Công nghệ Cơ khí chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GIAO TRINH THIET KE DO AN CONG NGHE CHE TAO MAY.ppt7.92 MBMicrosoft PowerpointView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.