DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/741
Title: ảnh hưởng của cấu trúc chùm tia phun nhiên liệu sinh học đến quá trình hình thành hỗn hợp cháy trong động cơ Diesel
Authors: Mai, Đức Nghĩa
Nguyễn, Ngọc Cảnh
Nguyễn, Công Minh
Keywords: Nhiên liệu sinh học
Động cơ Diesel
Thông số phun
Độ xuyên sâu
Chiều dài phân rã
Issue Date: 2015
Citation: Cơ khí Việt Nam; Số 10; Trang 100-107
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/741
Appears in Collections:BT - Cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiDucNghia.pdf330.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.