DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/797
Title: Tin học đại cương
Authors: Lý, Quỳnh Trân
Keywords: Tin học
Tin học đại cương
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 9 chương: Đại cương về tin học và công nghệ thông tin; Cấu trúc máy tính; Hệ điều hành; Lập trình; Soạn thảo văn bản với trình ứng dụng word; Sử dụng bảng tính excel; Cơ sở dữ liệu và ứng dụng; Mạng máy tính và khai thác internet; Cơ bản thiết kế về website.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/797
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TDC_C6.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C7.pdf871.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C8.pdf103.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C9.pdf43.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C1.pdf161.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C2.pdf601.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C3.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C4.pdf117.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TDC_C5.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.