DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/845
Title: Máy điện I
Authors: Dương, Ngọc Thọ
Keywords: Điện
Hệ thống điện
Máy điện
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 10 chương: Cơ sở lý thuyết của máy điện; Máy biến áp; Đại cương về máy điện quay; Dây quấn máy điện quay; Sức điện động máy điện xoay chiều; Sức từ động dây quấn máy điện xoay chiều; Máy điện không đồng bộ; Máy điện đồng bộ; Máy điện một chiều; Động cơ công suất nhỏ.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/845
Appears in Collections:Hệ thống ĐiệnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.