DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/918
Title: Kỹ thuật số và mạch logic
Authors: Chu, Khắc Huy
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Điện tử
Kỹ thuật số
Mạch điện tử
Mạch logic
Issue Date: 2006
Publisher: Hà Nội
Abstract: Giáo trình Kỹ thuật số và mạch logic gồm 11 chương: Giới thiệu hệ thống đếm và mã, đại số logic, bộ cộng trừ và so sánh; bộ dồn kênh và phân kênh, các bộ mã hóa và giải mã, các phần tử nhớ cơ bản, bộ đếm, bộ ghi lịch, bộ nhớ, chuyển đổi tín hiệu, các vi mạch số thông dụng và một số sơ đồ thực tế.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/918
Appears in Collections:Điện tử Viễn thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KyThuatSovaMachLogic.pdf12.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.