DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/919
Title: An toàn điện
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Điện
Hệ thống điện
An toàn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 6 chương: Các khái niện về an toàn điện; Phân tích an toàn các mạng điện; Bảo vệ nối đất; Bảo vệ nối dây trung tính; Bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp; Dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/919
Appears in Collections:Hệ thống Điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chuong4cd.pdf572.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
chuong5cd.pdf291.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
chuong6cd.pdf524.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
chuong1cd.pdf385.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
chuong2cd.pdf463 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
chuong3cd.pdf418.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.